Toshiba DP125F Controller GA-1020 (PCL-XL) driver download miễn phí (ver. 1.­10)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Toshiba DP125F Controller GA-1020 (PCL-XL) driver cho Các máy fax.

Controller GA-1020 (PCL-XL) (ver. 1.­10) ZIP phát hành 1970.01.01.

File được download 0 lần và được xem 9729 lần.

Loại Các máy fax
Hãng Toshiba
Thiết bị DP125F
Hệ điều hành Windows NT
Phiên bản 1.­10
Kích thước file 296 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Toshiba DP125F Controller GA-1020 (PCL-XL) driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Drivers for DP120F/­DP125F The DP120 and DP125 come with native GDI printing built in.­ You may also install the optional GA-1020 which supports PCL5e and PCL-XL printing.­ You cannot use the GDI drivers if you have the GA-1020 installed.­

Driver Các máy fax Toshiba DP125F phổ biến:

Driver Toshiba Các máy fax phổ biến: